2011-Nang-cap-nha-may-eblock

Nâng cấp dây chuyền sản xuất lên công suất 150,000 m³/năm.

Nâng vốn điều lệ lên 80 tỷ VND.

Sản phẩm EBLOCK bắt đầu được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.