Gach-nhe-EBLOCK

Sau thời gian nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đầu năm 2010, những viên gạch không nung đầu tiên mang thương hiệu EBLOCK được bán ra thị trường.