2008-thanh-lap-cong-ty-Tan-Ky-Nguyen

Công ty Gạch khối Tân Kỷ Nguyên (E-Block) được thành lập vào tháng 06/2008, với số vốn điều lệ 20 tỷ VND.